Zend Guard

Ochrona inżynierii odwrotnej oraz zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji.   

Ochrona kodu PHP - dzięki produktowi Zend Guard kod PHP może zostać zaszyfrowany i niemożliwy do odczytania przez nieupoważnione do tego osoby.   Zend Gaard to maksymalne bezpieczeństwo oprogramowania dzięki:  - Ograniczaniu nieautoryzowanego duplikowania lub używania aplikacji  - Zezwoleniu na dostęp do produktów tylko licencjonowanym użytkownikom  – zgodnie z posiadaną licencją.  - Elastycznym warunkom licencjonowania minimalizującym koszty związane z produktem.   - Zapobieganiu zmianie kodu przez inne osoby.  

Pobierz Kup teraz

Funkcje szyfrowania i obfuskacji kodu PHP  

Szyfrowanie

Dzięki Zend Guard programiści mogą szyfrować tworzony skrypt PHP na dowolnym jego etapie, aby chronić go jeszcze przed dystrybucją lub publikacją.   

Licencje

Wybierz opcję licencjonowania zgodną z twoimi wymaganiami. Licencje określają: równocześni użytkownicy, ograniczony czas korzystania, segmenty sieci oraz konkretny serwer.  

Obsfukacja / zaciemnianie

Można zapobiec niepożądanej edycji kodu zewnętrznego poprze jego zaciemnienie w Zend Guard. Program konwertuje znaczniki i nazwy w plikach kodu na nazwy nie do odczytania. W rezultacie, nieodpowiednie osoby nie będą w stanie zrozumieć kodu, podczas gdy aplikacje nadal będą działać prawidłowo.   

Enkoder PHP

Enkoder PHP kompiluje i konwertuje czysto tekstowe skrypty PHP na niezależne od platformy formaty binarne znane jako pliki „Zend Intermediate Code”. Pliki te mogą być następnie przesyłane zamiast zwykłego tekstu PHP, chroniąc w ten sposób wysiłek włożony w napisanie programu. Korzyści z używania szyfrowania PHP:  

  • Zabronienie modyfikacji wewnętrznego kodu źródłowego aplikacji.
  • Obsługa kodowania za pomocą jednego kliknięcia.
  • Automatyczne wykrywanie i sugerowanie, które elementy kodu PHP (takie jak funkcje i metody) powinny być pominięte podczas zaciemniania, w celu skrócenia czasu tworzenia programu.  

Jak działa kodowanie i zaciemnianie kodu PHP  

Plik licencji, wdrożony wraz z zakodowanym PHP, jest sprawdzany podczas wykonywania kodu. Licencje można łatwo modyfikować lub odnawiać, bez konieczności wdrażania nowego oprogramowania. Można wybierać spośród różnych elastycznych modeli licencjonowania:  

  • Równocześni użytkownicy – korzystanie z programu jest ograniczone liczbą użytkowników jednocześnie używających programu.
  • Ograniczona czasowo – licencja stosowana do przetestowania programu lub licencja z określonym czasem wygaśnięcia. 
  • Segment sieci – korzystanie jest ograniczone przez zakres adresów IP zgodnie z topologią sieci. 
  • Określony serwer – licencja ograniczona do konkretnego sprzętu na podstawie identyfikatora hosta. 
  • Zaawansowane opcje – dodając własny kod można określić zaawansowane opcje licencjonowania.