Zend Server

Profesjonalny zestaw narzędzi pozwalający debugować PHP, monitorować jego wydajności i wiele więcej.  

PHP to najczęściej stosowany język do tworzenia aplikacji sieciowych i mobilnych. Jednak do wydajnego tworzenia, wdrażania, zarządzania i rozwiązywania problemów z aplikacjami, sam język i framework to za mało. Zend Server to kompleksowa platforma do tworzenia aplikacji internetowych PHP pozwalająca zwiększyć ich wydajność, bezpieczeństwo, wrażenia użytkownika oraz obrotność.  

Pobierz Kup teraz

Odkryj niezwykle użyteczne fukncje Zend Server

Z-Ray
URL
Kodowanie
Wtyczki
Kolejkowanie
Wdrożenie
Klastrowanie sesji
Pamięć podręczna

PHP

  • PHP w wersji 5.6 i nowsze
  • Obsługa aplikacji PHP z 5-letnim wsparciem kodowania i opcjami 24/7/365.
  • Obsługa Zend Server z opcjami 24/7/365.
  • Automatyczne aktualizacje i łatki do PHP, zawarte w aktualizacjach Zend Server.

Wgląd w adresy URL

Rejestracja szczegółowych raportów na temat ruchu i wydajności strony PHP, włącznie z danymi dotyczącymi:  

  • Najpopularniejszych adresów URL.
  • Żądań o najdłuższym czasie przetwarzania serwera.
  • Żądań o najdłuższym czasie odpowiedzi użytkownika.
  • Szczegółowych informacji o określonych adresach URL.

Z-Ray

Narzędzie zawarte w Zend Server, pozwalające na proste debugowanie usług mobilnych i sieciowych poprzez:

  • Ogólny widok wskaźników witryny.
  • Analizę szczegółowych danych na temat żądań stron PHP i zapytań do baz danych.
  • Monitorowanie takich zdarzeń jak błędy PHP, wysokie zużycie pamięci i powolne wykonywanie żądań.
  • Rejestrowanie i analizowanie sesji konkretnych użytkowników bez wpływu na wydajność serwera lub ujawnienie poufnych danych.
  • Korzystanie z opcji rozbudowania interfejsu Z-Ray do obsługi własnych aplikacji i struktur.

Śledzenie kodu

  • Uzyskać pełen wgląd w wykonywanie PHP krok po kroku.
  • Automatycznie nagrywać i monitorować przepływy pracy zdarzeń.
  • Rejestrować ręcznie przebieg wykonywania aplikacji, aby usprawnić wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów.
  • Wyświetlić drzewo połączeń da wybranego pliku zdarzenia lub śledzenia.  

Kolejka wykonywania

Kolejkowanie zadań umożliwia asynchroniczne przetwarzanie zadań PHP offline oraz narzędzia zarządzania pracą pozwalające na:

  • Opóźnienie wykonania „ciężkich” partii aplikacji pochodzących z interakcji użytkowników w sieci, aby skrócić czas odpowiedzi i zmniejszyć obciążenie serwera.
  • Śledzenie zadań wsadowych łącznie z ich statusem, czasem wykonania i danymi wyjściowymi.
  • Wdrażanie różnych strategii harmonogramów w oparciu o czas, priorytety zadań i zależności.
  • Zbieranie i poprawianie statyk wykonawczych.  

Wdrażanie

  • Usprawnić i zautomatyzować wdrażanie aplikacji na serwerach, klastrach i określonych węzłach klastra.
  • Redukować awarie i zapewniać spójność w środowiskach programistycznych, testowych i produkcyjnych poprzez zastosowanie pakietów wdrożeniowych z kodem, skryptami, zależnościami, metadanymi i parametrami instalacji.
  • Wdrażać ręcznie aplikacje z Zen Server lub używając niestandardowego cyklu ciągłego dostarczania zbudowanego z interfejsów Zend Server.
  • Aktualizować aplikacje bez konieczności ponownego uruchamiania serwera, aby ani na chwilę nie przerwać jego działania.   

Klastrowanie sesji

Odporne na uszkodzenia, wydajne narzędzia do przechowywania sesji dla klastrów PHP. Dzięki niemu można:

  • Poprawić liniową skalowalność i uprościć ustawienia klastra.
  • Unikać konfigurowania serwerów innych niż serwer front-endu.
  • Poprawić balans obciążenia i wydajność.
  • Zwiększyć dostępność systemu poprzez zapewnienie ciągłości sesji, nawet w przypadku awarii.   

Pamięć podręczna danych

Dzięki pamięci podręcznej, można zwiększyć wydajność aplikacji poprzez:

  • Buforowanie całego wyniku skryptów PHP lub elementów skryptów przez określony czas.
  • Buforowanie różnych typów danych, włącznie z danymi typu string, tablicami, obiektami i poufnymi danymi takimi jak numery kart kredytowych lub adresy.
  • Buforowanie elementów w pamięci współdzielonej, na dysku lub w przestrzeniach nazw.
  • Zbieranie raportów buforowania, ich analiza i dodawanie oraz konfiguracja reguł usprawniających buforowanie.  

Wtyczki

Bogate możliwości rozszerzenia funkcjonalności Zend Server, pozwalające na współpracę z innymi rozwiązaniami programowymi wykorzystując:  

  • Wtyczki do ponad 75 produktów opartych na PHP w tym WordPress, Drupal, Magento, Joomla, Zend Framework, Apigility, Laravel, Symfony, Doctorine2, Redis, OPcache, MariaDB i mduły LoS.
  • Rozszerzenia API do tworzenia własnych wtyczek.  

Wybór platformy

Oprócz uruchomienia Zend Server w systemie Linux lub Windows można uruchomić go także w systemie IBM i lub  skorzystać z dodatkowych korzyści jakie płyną z gotowych instancji chmury Zend Server.