Zend Studio

Edytor kodu

Programowanie interfejsu sieciowego

Integracja z popularnymi systemami

Obsługa Framework'u

Wdrażanie do chmury

Debugowanie i profilowanie PHP

Kontrola źródła, testowanie jednostek PHP i wbudowane narzędzia

Integracja z serwerem sieciowym

Integracja możliwości do budowania API

Obsługa PHP 7

Zend Studio to sprawdzone Zintegrowane Środowisko Programistyczne(IDE) dla PHP 5.5 i nowszych. Program oferuje:

    •  Rozwój mobilny – tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych.
    •  Inteligentna edycja kodu – oszczędność czasu dzięki intuicyjnemu wspomaganiu pisania kodu.
    •  Interoperacyjność - wykorzystania SVN, CVS, Git oraz GitHub’a.
    •  Debugowanie i profilowanie – używanie niezależnie lub w połączeniu z Zend Server.
    •  Uproszczone wdrażanie – wdrażanie aplikacji w prywatnych lub publicznych chmurach.  
Pobierz Kup teraz

Kluczowe zalety Zend Studio

  - Szybsze kodowanie dzięki inteligentnemu edytorowi kodu. 
- Obsługa PHP 7.1, HTML 5, CSS oraz JavaScript. 
- Wykorzystanie popularnej kontroli źródła, framworków oraz opcji chmury. 
- Debugowanie za pomocą Xdebug, Xend Debugger oraz Z-Ray w Zend Server. 
- Przydatne narzędzia takie jak wtyczki Eclipse, Docker czy GitFlow. 
- Obsługa wyświetlaczy 4K i HiDPi  

Edytor Kodu

Inteligentny edytor kodu pozwala zaoszczędzić dużo czasu dzięki takim funkcjom jak intuicyjny asystent kodowania, inteligentne uzupełniane kodu, refaktoryzacja oraz sprawdzanie i analiza błędów w czasie rzeczywistym. Inteligentny edytor obsługuje równie dobrze najnowszą wersję PHP 7 jak i wersje poprzednie. Dodatkowe funkcje edytora Zend Studio to dzielenie edytora oraz obsługa wielu kursorów.   

Debugowanie i profilowanie PHP

Zend Studio obsługuje takie programy jak Xdebug, Zend Debugger oraz Z-Ray w produkcie Zend Server. Znaczne zwiększenie wydajności zapewnia narzędzie Z-Ray. Pozwala ono m.in. na debugowanie i analizę wydajności aplikacji w czasie rzeczywistym. W przypadku posiadania obydwu produktów, można otworzyć sesję debugowania lub profilowania w Z-Ray, a następnie poprawić błędy w kodzie oraz problemy z wydajnością za pomocą Zend Studio.  

Programowanie interfejsu sieciowego

Dzięki Zend Studio można tworzyć aplikacje mobilne używając PHP, HTML4, CSS oraz JavaScript, tak by działały na istniejących aplikacjach i serwerach PHP. Integracja z Apach Cordova, Ionic oraz Angular /js upraszcza tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych na urządzenia z Android, iOS czy Windows. Do nauki tworzenia aplikacji mobilnych doskonale nadaje się zawarta w Zend Studio, przykładowa aplikacja wraz z kodem źródłowym. Można analizować jej kod, kopiować go, edytować oraz zastosować w innych projektach. Zend Studio współpracuje z wieloma emulatorami, dzięki czemu można od razu sprawdzić jak wyglądała by tworzona aplikacja na różnych typach urządzeń mobilnych.     

Kontrola źródła, testowanie jednostek PHP i wbudowane narzędzi

Ulepszona integracja kontroli źródła wpływa na poprawienie płynności pracy z SVN, CVS, Git lub GitHub’em. W prosty sposób można importować istniejące repozytoria do swojej przestrzeni roboczej i współpracować nad nimi z innymi członkami zespołu. Usprawnione przepływy pracy PHPUnit do pisania i uruchamiania testów jednostkowych pomagają w tworzeniu bardziej niezawodnego kodu. Zintegrowany PHPDocumentator 2 ułatwia szybkie i proste tworzenie przejrzystej dokumentacji. Zend Studio zapewnia także dostęp do Eclipse Marketplace, obejmującego rozbudowany system dodatkowych funkcji i wtyczek.     

Integracja z popularnymi technologiami

Dzięki Zend Studio można tworzyć aplikacje mobilne używając PHP, HTML4, CSS oraz JavaScript, tak by działały na istniejących aplikacjach i serwerach PHP. Integracja z Apach Cordova, Ionic oraz Angular /js upraszcza tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych na urządzenia z Android, iOS czy Windows. Do nauki tworzenia aplikacji mobilnych doskonale nadaje się zawarta w Zend Studio, przykładowa aplikacja wraz z kodem źródłowym. Można analizować jej kod, kopiować go, edytować oraz zastosować w innych projektach. Zend Studio współpracuje z wieloma emulatorami, dzięki czemu można od razu sprawdzić jak wyglądała by tworzona aplikacja na różnych typach urządzeń mobilnych.     

Integracja z serwerem sieciowym

Zend Studio działa zarówno w systemie Windows, Linux, Mac OS jak i na platformie IBM i – lokalnie i w chmurach publicznych. Program płynnie pracuje z Zend Server 9 i starszymi wersjami, opartymi na certyfikowanym stosie PHP.  

Obsługa frameworku

Oprogramowanie obsługuje takie frameworki PHP jak Zend Framework, Laravel i Symfony. Można więc skorzystać z wbudowanych narzędzi do tworzenia aplikacji opartych na framewroku, mających odpowiednią strukturę i posiadających właściwe pliki i katalogi. Można także skorzystać z takich funkcji jak automatyczne tworzenie modułów, pomoc i ulepszone wspomaganie zwartości dla usług i zmiennych.     

Integracja z Apigility

Dzięki temu, że Zend Studio współpracuje z Apigility, można łatwo tworzyć dokumenty i testy RPC lub usługi RESTful przy użyciu edytora Apigility bez potrzeby pisania dodatkowego kodu łączącego programy.   

Wdrażanie w chmurze

Zend studio współpracuje z wiodącymi platformami w chmurze takimi jak Amazon, AWS, IBM, Bluemix czy SoftLayer, Red Hat OpenShift i Micrsoft Azure. Można prosto wdrożyć aplikacje PHP w chmurach publicznych jaki i prywatnych, korzystając z wbudowanych funkcji wdrażania w chmurze.    

Obsługa PHP 7

PHP 7 jest domyślnym interpreterem dla Zend Studio, a wszystkie nowe projekty są skonfigurowane właśnie pod PHP7 . Program obsługuje najnowsze koncepcje skryptów PHP 7, takie jak deklaracje tupu powrotu, anonimowe klasy, operatory, deklaracje użyciu grupy czy wskazówki dotyczące typów skalarnych. PHP 7 express to wbudowane narzędzie migracji, usprawniające przejście do PHP 7 poprzez: - Skanowanie istniejących projektów w poszukiwaniu problemów ze zgodnością np: usunięcia i nieaktualnie zastosowania lub nowe zastrzeżone słowa. - Wskazanie linii kodu, w której w znaleziono dany problem i zalecenie szybkiej naprawy.